Realizace

Děkovná trofej s varhanními píšťalami

Trofej jako poděkování sponzorům restaurování varhan v chrámu Korandova sboru. Jako součást trofeje byly použity původní varhanní píšťaly, které jsme

Polep nově otevřené prodejny Bandi

Polep štítu nově otevřené prodejny pánských obleků a polep výloh řezanou pískovanou fólií. Zadavatel: Bandi Vamos

Výstava Plzeňská filharmonie 100

Grafické zpracování výstavy o historii Plzeňské filharmonie, prezentované v prostorech Mázhauzu plzeňské radnice. Výstava vychází z výstavy na totéž téma,

Úprava orientačního systému ÚMO1

V rámci sjednocení používaného vizuálního stylu jednotlivých městských obvodů jsme pro Úřad městského obvodu Plzeň 1 realizovali úpravu stávajících orientačních

Realizace 3D nápisu LB MINERALS

Realizace 3D nápisu nad vchod pobočky společnosti LB MINERALS v Horní Bříze zahrnovala jak zajištění výroby, tak samotnou montáž na

Výstava v rámci Dne Plzně v Senátu

Grafické zpracování výstavy o historii Plzeňské filharmonie, která byla vystavena během Dne Plzně v Senátu ČR a následně i v

Informační tabule na místě synagogy v Nýřanech

Dvě dibondové informační tabule, které připomínají zaniklou synagogu na místě nově revitalizovaného parku v Nýřanech. Tabule jsme realizovali od vytvoření

Nátěry přechodů ve výrobní hale KION

Vyznačení přechodů ve výrobní hale KION v Ostrově u Stříbra. Nátěr byl zvolen namísto polepu páskou kvůli vysoké exponovanosti daných

Označení pobočky ČSOB Pojišťovny

Pro pobočku ČSOB Pojišťovny na Palackého náměstí v Plzni jsme zajistili venkovní označení. Šlo jednak o montáž již existující výstrče

Polepy oken a vchodových dveří Škoda Electric

Polep oken a vchodových dveří v nově zrekonstruovaných prostorách recepce a vstupu pro zaměstnance Škody Electric. Plochy včetně dveří na

Oděv v západních Čechách – publikace

Příprava vědecké publikace. Kniha Oděv v západních Čechách byl vydán pro Národní památkový ústav a představuje vyvrcholení autorčina několikaletého výzkumu

Výstava Miroslav Horníček

Panelová výstava o životě a díle Miroslava Horníčka konaná v mázhauzu Plzeňské radnice. Práce na výstavě zahrnovaly tisk výstavních panelů,

Úprava navigačního systému ZČU FAV

Doplnění stávajícího orientačního systému o směrovky ke konferenčním sálům, zřetelnější označení WC a přidání čísla patra do prostoru výtahů. Zadavatel:

Značení ve výrobní hale KION

Kompletní značení nové výrobní haly od grafických návrhů přes výrobu po instalaci. Šlo mimo jiné o zajištění vnějšího označení budovy

Orientační systém ČSOB Pojišťovna

Realizace kompletního orientačního systému pobočky ČSOB Pojišťovny ve Smetanových sadech v Plzni. To zahrnovalo grafický návrh včetně návrhu typu a materiálu

Časopis Mensa

Pro organizaci Mensa ČR zajišťujeme přípravu dvouměsíčníku Mensa. To zahrnuje kompletní redakční činnost a jazykové korektury, grafické zpracování podoby časopisu

Orientační systém Státní pozemkový úřad

Realizovali jsme kompletní redesign na pěti pobočkách krajského pozemkového úřadu – v Plzni na náměstí Generála Piky a v Nerudově ulici, v Tachově,

Brožura Plzeňský kraj na dlani

V rámci realizace brožury o Plzeňském kraji jsme zajistili kompletní grafické zpracování, tisk a výrobu a vkládání potištěných flashdisků. Brožura obsahuje stručné

Dožínky Plzeňského kraje

Pro tuto akci jsme realizovali návrh grafiky, přípravu inzercí, map, propagačních materiálů včetně tisku (plakáty, letáky, bannery) a zajistili i

Půlmaraton Plzeňského kraje 2018

Pro Půlmaraton Plzeňského kraje jsme realizovali kompletní grafiku, včetně zajištění tisku. Šlo zejména o bannery, letáky, plakáty, inzerci, startovní čísla

Výstava Velhartice 2018: Ve službách krále – Diplomacie v době Lucemburků

Kompletní zajištění výstavy „Velhartice ve službách krále – diplomacie v době Lucemburků“. Výstava byla lokalizována ve třech patrech rekonstruované budovy bývalého

Označení poboček Pieta

Grafický návrh, výroba a instalace nových cedulí k provozovnám v Plzni a revitalizace světelné cedule a vitrín. Zadavatel: Pieta, s.r.o.

Výstava Vendelín Budil a Plzeň, mázhaus plzeňské radnice

Panelová výstava o historii přední osobnosti plzeňského divadla Vendelína Budila, konaná v mázhauzu Plzeňské radnice. Práce na výstavě zahrnovaly tisk výstavních

Nástěnná prezentace partnerů FAV ZČU

Návrh a realizace stěny s logy partnerů a studijních oborů fakulty. Jde o skupinu plexiskel s polepem logy partnerů, doplněnou 3D písmeny

Orientační systém a značení bytového domu ul. Jablonského

V bytovém domě v ulici Jablonského jsme realizovali značení jednak v prostorách domu, jednak v podzemních garážích. V garážích jsme vyměřili garážová

Označení zmrzlinového stánku

Pro soukromého vlastníka stánku realizujeme a postupně neustále vylepšujeme označení stánku se zmrzlinou, vaflemi, nápoji apod., umístěného před obchodním domem

Označení poboček Knihovny města Plzně

V rámci zavedení nového vizuálu Města Plzně jsme realizovali kompletní redesign jednotlivých poboček knihovny. Zajistili jsme kompletní grafické návrhy, potisk desek,

Nápis na fasádu výzkumného centra NTIS

Označení budovy NTIS písmeny z broušeného hliníku o výšce 150 cm. Komplikovaná montáž ve výšce 18 metrů znesnadněná obtížnou přístupností místa

Označení budovy 15. ZŠ v Plzni

Výrazné označení budovy 15. základní školy v Plzni na Skvrňanech. Cílem bylo umožnit snadnou orientaci jak žáků, tak zásobovacích společností. Proto

Polep vozu Servis energo

Pro firmu realizujeme polepy vozového parku. V roce 2018 přibylo vozidlo Citroen Jumper ve své největší verzi L4H2. Zajistili jsme vše