Značení ve výrobní hale KION

Kompletní značení nové výrobní haly od grafických návrhů přes výrobu po instalaci. Šlo mimo jiné o zajištění vnějšího označení budovy včetně výstražných a navigačních cedulí vně areálu, o výrobu a instalaci orientačního systému uvnitř budovy, a o zajištění bezpečnostního značení uvnitř haly. To zahrnovalo navigační cedule k nouzovým východům, označení požárních míst a lékárniček, číslování sloupů, polepy sloupů, garážových dveří a regálů výstražnými šikmými pruhy, polepy podlah pruhy (cca 3 km pruhů v bílé a modré barvě – vyměření podle výkresů, instalace) a podlahovými samolepami (vyznačení tras pro pěší, zákaz vstupu apod.), bezpečnostní samolepky na dveře apod.

Zadavatel: KION Supply Chain Solutions