Úprava orientačního systému ÚMO1

V rámci sjednocení používaného vizuálního stylu jednotlivých městských obvodů jsme pro Úřad městského obvodu Plzeň 1 realizovali úpravu stávajících orientačních systémů tak, aby barevně i stylově odpovídaly novému grafickému manuálu. Původní organigram s potištěnými magnetky byl při tom nahrazen elegantnější dibondovou deskou s řezanou grafikou a na některých místech budovy bylo doplněno bezpečnostní značení.

Zadavatel: Úřad městského obvodu 1