Výstava Miroslav Horníček

Panelová výstava o životě a díle Miroslava Horníčka konaná v mázhauzu Plzeňské radnice. Práce na výstavě zahrnovaly tisk výstavních panelů, návrh vizuálu, grafické úpravy textu a retuše množství archivních a často velmi nekvalitních či poničených obrazových podkladů. Na výstavu navázalo vydání publikace sumarizující obsah výstavy a další nashromážděné informace o tomto plzeňském rodákovi. Vydání publikace jsme realizovali kompletně od zpracování návrhu přes provedení sazby až po zajištění tisku.

Zadavatel: Magistrát města Plzně, odbor kultury