Úprava navigačního systému ZČU FAV

Doplnění stávajícího orientačního systému o směrovky ke konferenčním sálům, zřetelnější označení WC a přidání čísla patra do prostoru výtahů.

Zadavatel: Fakulta aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni