Časopis Mensa

Pro organizaci Mensa ČR zajišťujeme přípravu dvouměsíčníku Mensa. To zahrnuje kompletní redakční činnost a jazykové korektury, grafické zpracování podoby časopisu i zajištění tisku

Zadavatel: Mensa ČR

Kompletní PDF časopisu:

 

2019


cz022_casopis_01-2019_web

2018Mensa_casopis06-2018_web


Mensa_casopis05-2018_web


Mensa_casopis04-2018_web


Mensa_casopis03-2018_web


Mensa_casopis02-2018_web


Mensa_casopis01-2018_web

2017Mensa_casopis06-2017_web


Mensa_casopis05-2017_web


Mensa_casopis04-2017_web