Setkání dětských světů 2016

Grafický návrh vizuálu, vytvoření propagačních materiálů, billboardů, bannerů, plakátů, letáků, inzerce, zajištění fotoreportáže.

Na vizuálu této opakované akce jsme poprvé spolupracovali již v roce 2011.

Zadavatel: Krajský úřad Plzeňského kraje